Fotovoltaïsche zonnepanelen

Omdat de zon een onuitputtelijke bron van energie is, zal ze in de toekomst alsmaar belangrijker worden om duurzame energie aan te leveren. Men kan op verschillende manieren gebruikmaken van zonne-energie, onder andere door een zonnecollector of een fotovoltaïsch zonnepaneel te installeren.

Dankzij scherp verlaagde prijzen en het verbeterde rendement zijn zonnepanelen nog steeds een slimme investering. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan via onze online offerteservice en kom te weten hoe snel je jouw investering kan terugverdienen! Klik hier voor meer informatie.
Het verschil tussen een zonnecollector en een fotovoltaïsch zonnepaneel of PV-paneel is dat een zonnecollector water of een andere vloeistof opwarmt, iets wat een PV-paneel niet doet.
Een zonnepaneel bestaat uit fotovoltaïsche zonnecellen die op een paneel worden gemonteerd. Die zonnecellen zetten het licht van de zon om in elektriciteit. Die elektriciteit heet dan fotovoltaïsche zonne-energie (PV) of zonnestroom.

Het proces waarbij zonne-energie omgezet wordt in elektriciteit is honderd procent natuurvriendelijk, want er komen geen schadelijke gassen of deeltjes vrij.
Sinds 2010 voorzien fotovoltaïsche zonnepanelen meer dan honderd landen van elektriciteit. Bovendien is het de snelst groeiende energieopwekkende technologie in de wereld. Tussen 2004 en 2009 vermeerderde de capaciteit van het netgekoppelde zonnepaneel met een jaarlijks gemiddelde van 60 procent.

 

Werking van fotovoltaïsche zonnepanelen

De zonnecellen op een zonnepaneel bestaan meestal uit silicium en dat silicium beslaat twee lagen. Het licht valt in op de zonnecellen van het paneel en daardoor gaat tussen beide siliciumlagen een elektrische stroom lopen. Die elektrische stroom wordt afgetapt en wordt gebruikt in het huishouden. De naam van dit zonnepaneel is gebaseerd op dat principe. ‘Foto’ is het Griekse woord voor licht, ‘voltaïsch’ is gebaseerd op de eenheid voor elektrische spanning, volt.

Het aftappen van de elektrische stroom kan op verschillende manieren. Een eerste aftapmogelijkheid is die met de netgekoppelde systemen, waarbij de gewonnen stroom afgegeven wordt aan het elektriciteitsnet. Meestal wordt de gewonnen energie eerst en vooral gebruikt om aan de energiebehoefte van het gebouw waar de panelen zijn geïnstalleerd te voldoen. Elektriciteit die eventueel over is, wordt teruggegeven aan de elektriciteitsleverancier, waardoor de verbruiksmeter terugloopt, zodat het de gebruiker of de leverancier geld oplevert, dat heet een zonnepremie.

De tweede manier maakt gebruik van accu’s. Deze techniek is vooral handig op afgelegen plaatsen waar de gewonnen energie niet kan afgegeven worden aan een elektriciteitsnet. De capaciteit van de accu’s is bij dit systeem erg belangrijk, want als de capaciteit te laag is, kan het systeem na enkele dagen zonder zon al platliggen.

Ten derde is er het autonome systeem. Daarbij wordt een installatie rechtstreeks aan een apparaat gekoppeld. Dat apparaat wordt dan aangedreven met de elektriciteit die wordt opgewekt door het zonnepaneel.

Omdat de sterkte van de zonnestralen veranderen naar gelang hun plaats, het uur van de dag en de seizoenen is het noodzakelijk om een systeem te voorzien om de geproduceerde energie op te slaan of een aansluiting op het net.

De fotovoltaïsche zonnecellen maken gebruik van de rechtstreekse zonnestralen, maar ook van diffuus zonlicht. Diffuus zonlicht is onrechtstreeks licht, wat betekent dat het de aarde pas na verschillende weerkaatsingen bereikt. Zo zorgt het ervoor dat er zelfs bij zwaarbewolkt weer daglicht is. In de zomer, tijdens de maand juni, is de zonnestraling ongeveer 5 kWh/m² per dag, terwijl dat in december, in de winter, het 0,5kWh/m² is. Dat betekent dat er tien keer minder zonnestraling is in de winter dan in de zomer. Op een jaar is de straling die België gemiddeld bereikt ongeveer 1000kWh/m².
De zonnecollectoren produceren gemiddeld 100kWh/m² per jaar. Aangezien een gemiddeld huishouden 2200kWh per jaar verkoopt, zou er 20m² collectoren geplaatst moeten worden. Alle energie die nodig is voor een heel huishouden enkel en alleen uit zonnecollectoren halen, is dus moeilijk, zowel door de nodige oppervlakte als door de prijs, maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om slechts een deel van de gebruikte energie uit een zonnepaneel te halen.

 

Rendement van fotovoltaïsch zonnepaneel

Het rendement van een fotovoltaïsch zonnepaneel is dat deel van de energie in het zonlicht dat kan worden omgezet in elektriciteit. Het wordt uitgedrukt in procent. Het rendement van zo’n zonnepaneel is geen honderd procent omdat zonlicht uit verschillende kleuren bestaat en omdat een zonnecel meestal gemaakt wordt van een bepaald materiaal dat niet voor alle kleuren licht even gevoelig is. Een deel van het zonlicht gaat er dus zelfs dwars doorheen. Dat betekent dat een zonnecel optimaal werkt voor slechts een kleur licht, de andere kleuren worden niet geabsorbeerd en dus ook niet benut of maar voor een deel benut. Ongeveer 55% van de energie in het licht gaat op die manier verloren. Dat betekent dat slechts 45% overblijft. De allerbeste kleine zonnecellen zijn vrijwel onbetaalbaar en hebben een rendement van 25% in het laboratorium. In commerciële productie wordt 6 tot 16% gehaald. Dat komt doordat de materialen die in commerciële productie gebruikt worden goedkoper zijn (want ze zijn van lagere kwaliteit en hebben een niet-optimale kleurgevoeligheid) en doordat de fabricageprocessen goedkoper zijn.
Het rendement van een zonnecel kan wel verhoogd door de kleurgevoeligheid te verbeteren door twee of drie verschillende materialen te stapelen, dat heet een tandem. De kleurverliezen worden dan beperkt tot 40 à 45% in plaats van de bovengenoemde 55%, op die manier blijft er nog 55 à 60% over.

 

 

Prijs

Het is niet omdat een PV-systeem geen brandstof gebruikt, dat de elektriciteit gratis is. De kosten ervan worden bepaald door verschillende factoren, zoals de investeringskosten (turn-key systeemkosten), de bedrijfskosten (de kosten van het beheer, het onderhoud en de verzekering), de energieopbrengst, de afschrijvingstermijn en het reële rentepercentage.
Op dit moment kan je een installatie op minder dan vier en half jaar terugverdiend hebben door steunmaatregelen op zowel federaal als Vlaams als gemeentelijk niveau. Bovendien kan je als bezitter tot 40% van de investering van de belasting aftrekken. Daarna bespaar je elk jaar ongeveer 600 euro aan elektriciteit en verdien je nog zo’n 15 jaar 1500 tot 1600 euro per jaar aan groenestroomcertificaten. Eventueel kan een hypothecaire of een groene lening nog extra voordelen opleveren.
Bedrijven die investeren in een fotovoltaïsche installatie krijgen ook subsidies, namelijk de ecologiepremie. Op federaal niveau is er verder een eenmalige verhoogde investeringsaftrek van 15%. Dat geldt ook voor de land- en tuinbouw. Die bedrijven kunnen bovendien een beroep doen op het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (het VLIF) en op die manier genieten van een subsidie van 30% die de terugverdientijd van de installatie terugbrengt tot maximum 6 jaar.

 

Levensduur fotovoltaïsche zonnepanelen

De levensduur van een fotovoltaïsch zonnepaneel wordt bepaalt door de kwaliteit van het zonnepaneel en het soort silicium gebruikt in het zonnepaneel. De gemiddelde levensduur ligt tussen de dertig en vijfenveertig jaar voor een zonnepaneel met kristallijn cellen en voor een zonnepaneel op basis van amorf silicium ligt de levensduur tussen de vijf en de vijftien jaar. Een zonnepaneel is makkelijk te vervangen wanneer het niet meer functioneert.
Door de sterke technische evolutie van de laatste jaren wordt de levensduur van een zonnepaneel steeds verlengd.

 

Vraag hier gratis offertes aan voor zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een slimme investering die meer opbrengen dan je spaarboekje. Om zeker te zijn van een correcte installatie, werking en kostprijs, doe je er goed aan offertes aan te vragen bij erkende installateurs. Maak nu gebruik van onderstaand formulier en ontvang gratis en vrijblijvend voorstellen op maat van erkende zonnepanelen installateurs.

✓ 3 verschillende & vrijblijvende offertes
✓ Samenwerking met erkende zonnepaneleninstallateurs      
✓ Erkende aannemers = recht op premies & garanties