Subsidie zonnepanelen

Het installeren van een zonnepaneel is een grote maar erg rendabele investering. Het is vooral een langetermijninvestering, maar om de mensen een kans te geven om ze op korte termijn terug te verdienen, waren er in België en Vlaanderen voorheen verschillende soorten financiële steun voorzien. Deze maatregelen zijn echter in vele gevallen niet meer van kracht.

Ondanks het schrappen van de zonnepanelen subsidie blijven deze panelen een aantrekkelijke investering: de prijzen voor de installatie zijn erg gedaald en het rendement van de panelen is sterk verbeterd. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan via onze online offerteservice en kom te weten hoe snel je jouw investering kan terugverdienen! Klik hier voor meer informatie.

Meer info over de terugverdientijd van zonnepanelen zonder de premies vind je in dit artikel.

Benieuwd naar het rendement van zonnepanelen? Ga dan naar het artikel “Rendement zonnepanelen“.

Wil je weten wat het plaatsen van zonnepanelen kost? Ga dan naar het artikel over de prijzen van zonnepanelen.

 

Het netgekoppeld systeem

zonnepanelen subsidieLos van de afschaffing van de premies, subsidies of groenestroomcertificaten voor zonnepanelen, heb je natuurlijk een financieel voordeel bij een zonnepaneleninstallatie omdat je de elektriciteit die je verbruikt niet meer moet afnemen van je elektriciteitsleverancier.

Als je een deel van de energie zelf opwekt, zal de kWh-meter die de leverancier gebruikt voor het opstellen van de factuur van de elektriciteit minder snel draaien. Als je zonnepanelen meer energie opwekken dan er wordt verbruikt in je huis, dan kan de energie die niet gebruikt wordt, doorgesluisd worden naar een energiebedrijf. Dat heet een netgekoppeld systeem. Het zorgt ervoor dat je elektriciteitsteller zal terugdraaien.

Op dagen met weinig licht, wanneer er hoogstwaarschijnlijk meer energie verbruikt dan geproduceerd wordt, zal je teller gewoon vooruitdraaien en op dagen met veel licht zal hij dus terugdraaien. Dat betekent dat het goed mogelijk is dat je op jaarbasis zogezegd niets verbruikt. Een kWh-meter die achteruitdraait is enkel toegelaten als het maximaal AC-vermogen van de zonnepanelen niet groter is dan 10 kilowatt. Als het vermogen groter is, moet de injectie van energie in het net en de afname van energie uit het net apart gemeten worden.

 

Hieronder vind je een overzicht van de vroegere regelgeving rond subsidies voor zonnepanelen.

 

Federale overheid

Vroeger kon je voor de plaatsing van zonnepanelen via de Belgische federale overheid een belastingsvermindering ter waarde van maar liefst 40% van je factuur krijgen. Deze maatregel werd echter afgeschaft in 2012.

 

Subsidie zonnepanelen door Vlaamse overheid

De VREG (De Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt) regelde de financiële ondersteuning voor elektriciteit opgewekt uit een fotovoltaïsch zonnepaneel. Dat gebeurde onder de vorm van groenestroomcertificaten.

 

Wat is een groenestroomcertificaat?

Per 1000 kWh geproduceerde elektriciteit reikte de VREG groenestroomcertificaten uit. De uitreiking ervan was niet afhankelijk van wat er met de geproduceerde energie gebeurde, je kreeg ze als je de energie zelf verbruikte, maar ook als de stroom geïnjecteerd werd in het net. Het certificaat was virtueel en werd bewaard in een databank die de VREG beheerde. Enkel systemen die zorgden voor de productie van elektriciteit kwamen in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Dat betekent dat je voor een zonneboiler, die enkel zorgt voor verwarming, dit type overheidssteun niet kreeg.

Als je een recente installatie had, moest je de groenestroomcertificaten die je krijgt van de VREG verkopen aan je netbeheerder om de waarde ervan te kunnen innen. Als je een oudere installatie had, moest je de groenestroomcertificaten verkopen aan Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet die instaat voor de transmissie van elektriciteit. Beiden waren wettelijk verplicht om de groenestroomcertificaten voor de energie die opgewekt werd door een zonnepaneel aan een minimumprijs op te kopen. Die mininumprijs was afhankelijk van de datum waarop het zonnepaneel in dienst genomen werd.

Nieuwe zonnepanelen van maximaal 10 kW die vanaf 14 juni 2015 gekeurd werden, krijgen geen groenestroomcertificaten meer. Voor nieuwbouwwoningen worden eveneens geen groenestroomcertificaten uitgereikt. Kijk op de site van de Vlaamse overheid voor de meest actuele informatie.

 

subsidie-zonnepanelen

 

De waarde van de groenestroomcertificaten

Als je zonnepaneel voor 1 januari 2006 in gebruik genomen was, kreeg je voor een groenestroomcertificaat minstens 150 euro. Voor elk certificaat dat werd uitgereikt, kreeg je 150 euro en dat ging zo door tot 10 jaar na de indienstname van je installatie. Op die manier kon een installatie van 1 kilowatt die normaal werkte afhankelijk van de lichtinval zorgen voor een steun van gemiddeld 110 tot 150 euro per jaar, en dat gedurende tien jaar. In dit geval werd de minimumprijs uitbetaald door Elia.

Als je zonnepaneel na 1 januari 2006 in gebruik genomen was, kreeg je voor een groenestroomcertificaat minstens 450 euro. Voor elk certificaat dat werd uitgereikt kreeg je dus minstens 450 euro, en dat duurt tot 20 jaar na de indienstname van je installatie. In dit geval kon een installatie van 1 kilowatt als ze normaal werkte en afhankelijk van de lichtinval rekenen op een steun van ongeveer 350 tot 450 euro per jaar, en dat gedurende twintig jaar. In dit geval werd de minimumprijs uitbetaald door je netbeheerder.

De VREG reikte ook nog groenestroomcertificaten uit als je installatie al meer dan 10 of meer dan 20 jaar in gebruik was. De certificaten konden dan wel niet meer automatisch aan 150 of 450 euro verkocht worden. Je kon ze wel nog steeds verhandelen tegen een door jezelf onderhandelde prijs op de certificatenmarkt.

 

Aanvraagprocedure certificaat

Je moest de groenestroomcertificaten zeker op tijd aanvragen om zo snel mogelijk na de ingebruikname van je zonnepanelen recht te hebben op de certificaten. Je kreeg voor zonnepanelen met een maximaal AC-vermogen van de omvormers tot en met 10kW groenestroomcertificaten voor de hoeveelheid elektriciteit die je had opgewekt vanaf de datum waarop de VREG je juiste en volledig ingevulde aanvraag voor groenestroomcertificaten ontvangen had.

 

Gemeentelijke en provinciale subsidies zonnepanelen

In sommige provincies en de meeste gemeenten kreeg je een eenmalige premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. De premies verschilden van plaats tot plaats, maar in de meeste gevallen lag het bedrag dat je kreeg tussen 250 en 1000 euro. Er werd een toelage uitgekeerd voor bestaande en nieuwe installaties op basis van zonne-energie.

Normaal gezien werden de toelages aan de eigenaar van het gebouw toegekend. Als de huurder een schriftelijke verklaring had waarin stond dat de eigenaar van het gebouw zijn rechten daartoe overdroeg aan de huurder, kon de toelage aan de huurder gegeven worden.

 

 

Vraag hier gratis offertes aan voor zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een slimme investering die meer opbrengen dan je spaarboekje. Om zeker te zijn van een correcte installatie, werking en kostprijs, doe je er goed aan offertes aan te vragen bij erkende installateurs. Maak nu gebruik van onderstaand formulier en ontvang gratis en vrijblijvend voorstellen op maat van erkende zonnepanelen installateurs.

✓ 3 verschillende & vrijblijvende offertes
✓ Samenwerking met erkende zonnepaneleninstallateurs      
✓ Erkende aannemers = recht op premies & garanties