Zonne-paneel.net Onafhankelijke informatiebron over zonnepanelen in België en Nederland.
Vergelijk meer dan 1350+ erkende installateurs online!
header image
Zonne-paneel.net

Zonnepanelen in 2022: Info & (prijs)advies

Heb je interesse om zonnepanelen te installeren en zo jezelf van stroom te voorzien maar vraag je je af of dat in 2022 nog steeds een slimme keuze is? Op zonne-paneel.net vind je alle informatie die je nodig hebt. Hoe werkt een zonnepaneel? Zijn ze mogelijk bij jouw woning? Is het een interessante investering? Hoeveel kost een zonnepanelen installatie en wat brengt het op? Wat met de nieuwe digitale meter? … Alle antwoorden van A tot Z vind je hier terug!

 

Wat komt er kijken bij een zonnepanelen installatie?

Een zonnepanelen installatie bestaat ruwweg uit 4 onderdelen: de zonnepanelen, de omvormer(s), de elektriciteitsmeter en de draagstructuur en bekabeling.

 

1. Zonnepanelen

De meeste installaties werken via fotovoltaïsche zonnepanelen die zonlicht omzetten in elektriciteit. Er bestaan 3 soorten FV-zonnepanelen: monokristallijn, polykristallijn en amorf zonnepanelen. » Lees hier meer over de verschillende soorten zonnepanelen.

Een zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen die opgebouwd zijn uit 2 lagen silicium. Door het zonlicht ontstaat er een elektrische spanning tussen de 2 lagen. Deze gelijkstroom wordt dan doorgestuurd naar de omvormer.

 

2. Omvormer(s)

De omvormer zet de gelijkstroom die opgewekt werd in de zonnepanelen om tot bruikbare elektriciteit. Waarom is die omzetting nodig? Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op, elektrische apparaten werken op wisselstroom. Het omzetten van die gelijkstroom naar wisselstroom gebeurt in de omvormer. » Lees hier meer over de werking van zonnepanelen.

 

3. Meterkast en elektriciteitsmeter

De meterkast verdeelt uiteindelijk de opgewekte stroom naar de elektrische apparaten in huis. Een installatie van zonnepanelen is ook gekoppeld aan het elektriciteitsnet. Waarom?

 • Als je zonnepanelen onvoldoende energie produceren kan je het tekort aan stroom van het net afnemen.
 • Als je zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan je verbruikt, kan je de overtollige stroom terugleveren aan het net.

Jouw elektriciteitsmeter is er om de afname van en levering aan het elektriciteitsnet te registreren. Later in dit artikel lees je meer over het verschil tussen de terugdraaiende meter en de nieuwe digitale meter.

 

4. Draagstructuur en bekabeling

Zonnepanelen kan je overal plaatsen: op een plat of hellend dak, op je woning, tuinhuis, garage, … Waar je ze ook plaatst, zonnepanelen liggen niet rechtstreeks op het dak. Ze worden op een draagstructuur uit aluminium of roestvrij staal geplaatst.

De bekabeling van de installatie loopt van de zonnepanelen naar de omvormer en van de omvormer naar de meterkast. Omdat ze buiten liggen is het belangrijk dat de kabels van de zonnepanelen naar de omvormer goed geïsoleerd zijn. » Lees hier meer over de installatie van zonnepanelen.

 

→ Keuring van de installatie

In België moet een AREI-keuring (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) worden uitgevoerd na de installatie en vóór de ingebruikname van de zonnepanelen. Tijdens deze keuring onderzoekt een erkende keurder of het wel veilig is om de installatie op te starten. Bij goedkeuring krijgt je een AREI-keuringsverslag dat je aan jouw netbeheerder moet bezorgen.

In Nederland geldt de NEN101- norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. De norm heeft ook enkele specifieke voorschriften voor zonnepanelen. Installateurs zijn verplicht om hun werk af te leveren conform deze regels, maar de overheid houdt er geen toezicht op.

 

TIP: Schakel een vakman in. Deze kan jouw zonnepaneleninstallatie en alle bijhorende onderdelen op een correcte manier plaatsen. Zo ben jij verzekerd van kwaliteit en een optimale werking.

Een vakman kan je bovendien gepast adviseren over de nodige keuring, eventuele financiële maatregelen waarvan je kan genieten, het type installatie (soort zonnepanelen, hoeveelheid zonnepanelen, vermogen, …) dat het best past bij jouw specifieke situatie, … Benieuwd naar advies en een prijs op maat? Ontvang vrijblijvend advies en prijzen van erkende vakmannen via de offertepagina.

 

zonnepanelen

 

 

Prijs, opbrengst en terugverdientijd van zonnepanelen

De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren alleen maar gedaald. Hoeveel je betaalt voor zonnepanelen is vooral afhankelijk van het vermogen van de installatie. Dat vereiste vermogen is dan weer afhankelijk van jouw elektriciteitsverbruik:

Aantal personenJaarlijks elektriciteitsverbruikVereist vermogen (kWh/0,85)Aantal panelen (260 Wp)Gemiddelde prijs installatie (excl. btw, omvormer, installatie) OpbrengstJaarlijkse besparing (elektriciteitsprijs € 0,25/kWh)
12.500 kWh 3.000 Wp12€ 4.500 - 6.2002.550 kWh€ 637,50
23.000 kWh 3.500 Wp 14€ 5.000 - 7.5002.975 kWh€ 743,75
33.500 kWh 4.100 Wp 16€ 5.600 - 8.8003.485 kWh€ 871,25
44.000 kWh 4.700 Wp 19€ 6.800 - 9.5003995 kWh€ 998,75
54.500 kWh 5.300 Wp 21€ 7.500 - 11.0004.505 kWh€ 1126,25

 

→ Voorbeeld

Een gezin van 4 personen heeft een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 4.000 kWh per jaar. Om aan dat verbruik te voldoen heb je een zonnepaneleninstallatie nodig met een nominaal vermogen van 4.700 Wp.

Stel dat je zonnepanelen gebruikt met een vermogen van 260 Wp, dan heb je dus 4.700/260 = 19 zonnepanelen nodig om voldoende energie op te wekken. Reken voor zo’n zonnepaneleninstallatie op een gemiddelde kostprijs van € 6.800 à 9.500 (incl. omvormer, btw en installatie).

 

» Opbrengst

Een installatie van 4.700 Wp zal je jaarlijks zo’n 3995 kWh (4.700 x 0,85) opleveren.

Het vermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wattpiek (Wp), het uiteindelijke rendement in kWh. Het verschil is er omdat een zonnepaneel niet altijd evenveel stroom levert en alleen een maximum vermogen bereikt onder ideale omstandigheden. Bovendien verandert de hoeveelheid zonlicht in België en Nederland constant. We passen daarom een correctie toe op het vermogen van een zonnepaneel: 1Wp = 0,85 kWh.

Gaan we uit van een elektriciteitsprijs van € 0,25/kWh, dan kan je met bovenstaande installatie € 998,75 (3995 x 0,25) per jaar besparen. Hoeveel je kan besparen hangt natuurlijk af van de elektriciteitsprijs. » Lees hier meer over de opbrengst van zonnepanelen.

 

» Terugverdientijd

Op basis van de totale kostprijs van de installatie (€ 6.800 à 9.500) en de jaarlijkse besparing (€ 998,75) kunnen we de gemiddelde terugverdientijd berekenen. Het enige wat je moet doen, is de kostprijs delen door de jaarlijkse besparing. In ons voorbeeld betekent dat dat je de zonnepanelen op 6,5 à 9,5 jaar kan terugverdienen. » Lees hier meer over de terugverdientijd van zonnepanelen.

 

Rendement optimaliseren

Hoe hoger het rendement van zonnepanelen, hoe meer ze opbrengen en hoe sneller je de investering kan terugverdienen. Het rendement van zonnepanelen is afhankelijk van verschillende factoren. Hou hier zeker rekening mee als je van plan bent om zonnepanelen te plaatsen.

 • Soort zonnepanelen: monokristallijn panelen hebben een hoger rendement dan polykristallijn panelen.
 • Temperatuur: bij te hoge temperaturen presteren zonnepanelen minder goed. Ideaal is een temperatuur van 25°C.
 • Schaduw: schaduwen van objecten in de buurt (bvb. lantaarnpalen, bomen, andere woningen, een schoorsteen, …) kunnen het rendement van zonnepanelen negatief beïnvloeden.
 • Hellingshoek: het rendement van je zonnepanelen wordt beïnvloed door hun hellingsgraad. De ideale hellingsgraad voor zonnepanelen ligt tussen de 30 en 40 graden.
 • Oriëntatie: zonnepanelen naar het zuiden gericht bereiken een hoger rendement.

Het is van groot belang dat bij de plaatsing van zonnepanelen rekening gehouden wordt met deze factoren om er zo het beste uit je installatie te kunnen halen. Laat de plaatsing van jouw zonnepanelen daarom over aan een professional. Deze weet precies hoe hij zonnepanelen moet plaatsen en welke factoren daarbij belangrijk zijn. Ontvang vrijblijvend advies en prijzen van erkende installateurs via de offertepagina.

 

zonnepaneel

 

Financiële maatregelen: zijn zonnepanelen nog rendabel?

Voor zonnepaneleninstallaties gelden zowel in België als Nederland enkele financiële maatregelen:

 

1. België

– Groenestroomcertificaten

De Vlaamse overheid gaf beperkte steun voor elektriciteit uit zonnepanelen via groenstroomcertificaten. Bij zonnepanelen die geplaatst werden in 2013 of later was de hoeveelheid kWh voor 1 certificaat afhankelijk van de bandingfactor. Deze factor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh elektriciteitsproductie. Voor zonnepanelen geplaatst vóór 2013 kreeg je 1 certificaat per 1.000 kWh. Installaties gekeurd vanaf 14 juni 2015 krijgen geen certificaten meer.

 

– Terugdraaiende teller

Een terugdraaiende elektriciteitsmeter loopt terug als je zonnepanelen meer produceren dan je verbruikt. Deze meter toont niet hoeveel elektriciteit je afneemt van en injecteert in het net maar toont enkel een eindstand. De terugdraaiende tellers worden nu stelselmatig vervangen door digitale meters.

 

– Prosumententarief

Dit is het tarief dat eigenaars van zonnepanelen (met een capaciteit ≤ 10 kW) moeten betalen om gebruik te kunnen maken van het distributienet. Het tarief verschilt van netgebied tot netgebied en is afhankelijk van het maximale AC-vermogen van de omvormer(s) van de installatie. Hoe groter het vermogen, hoe meer je moet betalen. Gemiddeld bedraagt het prosumententarief € 300 per jaar. Met het nieuwe systeem van de digitale meters vervalt ook het prosumententarief.

 

– Recyclagepremie

Vlamingen die nieuwe zonnepanelen installeren moeten nu ook een recyclagebijdrage van € 2 (excl. btw) per paneel betalen. Deze bijdrage moet de recyclage van afgedankte zonnepanelen mee financieren.

 

2. Nederland

– Energiebespaarlening

Ook in Nederland zijn er geen landelijke subsidies voor zonnepanelen. Je kan wel een Energiebespaarlening aanvragen om de zonnepanelen te financieren. Je kan min. € 2.500 en max. € 65.000 lenen. 

 

– Btw terugvragen

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kan je de btw die je betaalde op de installatie terugvragen. Dat kan eenvoudig via het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dat je vindt op de site van de Belastingsdienst.

 

– Salderingsregeling

Produceer je meer stroom dan je werkelijk verbruikt? Dan krijg je een financiële compensatie voor de elektriciteit die je terug het net opstuurt (‘salderen‘). Oorspronkelijk kon dat nog tot 2023, maar het Kabinet besloot onlangs om de afbouw van de salderingsregeling met zo’n 2 jaar uit te stellen. Het resultaat? Tot en met 31 december 2024 krijg je nog evenveel terug voor je teruggeleverde stroom als je van het net zou halen (100 %). Vanaf 1 januari 2025 daalt het te salderen percentage naar 64%.

 

→ Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Ondanks de afname van de financiële steunmaatregelen blijven zonnepanelen een interessante investering, zowel voor je portemonnee als het milieu. De dalende prijzen en het steeds beter wordende rendement werken dat zeker in de hand.

 

Terugdraaiende vs. digitale meter

We zeiden het al, de elektriciteitsmeter is er om jouw afname van en levering aan het elektriciteitsnet te registreren. We maken een onderscheid tussen de terugdraaiende meter en de nieuwe digitale meter.

 

1. Terugdraaiende meter

In geval van een terugdraaiende meter loopt de meter terug bij overproductie. Staat je elektriciteitsverbruik op 600 kWh en produceren je zonnepanelen 100 kWh, dan draait je meter terug naar 500 kWh.

Deze meter toont dus niet hoeveel energie je afneemt en produceert, maar toont enkel een eindstand. Daardoor werden de verbruikte en teruggeleverde stroom tot nu toe onmiddellijk met elkaar verrekend via de salderingsregeling. De stroom die je levert aan het net wordt daarbij niet geregistreerd maar meteen verrekend op je energiefactuur.

 

2. Digitale meter

Stelselmatig zullen de terugdraaiende meters vervangen worden door slimme of digitale meters. Digitale meters hebben niet 1 maar 2 tellers. 1 die de afname van stroom registreert en 1 die de injectie van stroom registreert.

Kunnen eigenaars van zonnepanelen door de digitale meter dan nog profiteren van het compensatiemechanisme van de terugdraaiende teller?

In België betalen eigenaars van zonnepanelen een prosumententarief om gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Dat tarief is berekend op de capaciteit van de omvormers, niet op de afname van stroom. Met de komst van de digitale meter verdwijnt het prosumententarief en betalen eigenaars van zonnepanelen voor hun effectieve afname. De Vlaamse regering werkt een regeling uit om eigenaars van zonnepanelen een vergoeding te geven voor hun op het net geïnjecteerde stroom.

In Nederland is de salderingsregeling gegarandeerd tot 2023. Wat er na 2023 met die regeling gebeurt is nog onzeker.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kies voor een gespecialiseerde installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs