Zonne-paneel.net

Onderdelen van een warmtepomp

Om de werking en kwaliteit van een warmtepomp te begrijpen is het belangrijk om eerst te weten hoe warmtepompen werken en wat hun verschillende onderdelen zijn. Een overzicht van de verschillende onderdelen met hun werking en eigenschappen vind je hier.

Warmtepomp laten plaatsen? Vraag hier gratis prijzen op maat aan.

onderdelen warmtepomp

 

De koelvloeistof

De koelvloeistof is het eerste en allerbelangrijkste deel van de warmtepomp. Die kan de warmte opslaan, vervoeren en ook weer afgeven. Omdat de koelvloeistof zo’n belangrijk onderdeel van de warmtepomp is, is de keuze ervan erg belangrijk voor de werking van het toestel. De vloeistof moet dan ook aan verschillende criteria voldoen, zo wordt er bijvoorbeeld gekozen voor een vloeistof die de eigenschap heeft van te verdampen bij een temperatuur van ongeveer 5 graden Celsius. Qua samenstelling zijn er twee mogelijkheden: ofwel kan de koelvloeistof een zuivere stof zijn, ofwel kan het een mengsel zijn van twee of meer andere koelvloeistoffen. Voorbeelden daarvan zijn R407, R209 of R410. Waar men vroeger gebruikmaakte van CFK’s, chloorfluorkoolwaterstoffen, moest men op zoek naar een andere stof toen die CFK’s erg schadelijk bleken voor de ozonlaag. Er werd daarom overgeschakeld naar HCFK’s, halonen. Toch zijn die nog niet helemaal onschadelijk voor het milieu en het is dan ook erg waarschijnlijk dat er op termijn overgeschakeld zal worden naar HFK’s of fluorkoolwaterstoffen.

Uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat in 2009 gepubliceerd werd in een wetenschappelijk Amerikaans tijdschrift blijkt echter dat ook die HFK’s niet onschadelijk zijn. Ze zullen in 2050 verantwoordelijk zijn voor maar liefst 14 procent van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Onderzoeker Guus Velders zegt dat HFK’s de ozonlaag met andere woorden niet aantasten, maar dat ze net zoals de voorgangers CFK’s en HCFK’s weldegelijk broeikasgassen zijn die bijdragen aan de klimaatverandering. Hij meent dat er dringend afspraken moeten komen over het terugdringen van het gebruik van de CFK’s. Als dat niet gebeurt, zal de uitstoot van gassen schadelijk voor de ozonlaag verdubbelen.

 

Onderdelen warmtepomp: de verdamper

Water geeft in de warmtepomp warmte af bij ongeveer 5 graden Celsius. De verdamper gaat door het uitwisselen van die warmte de koelvloeistof doen verdampen. Het is met andere woorden het eerste deel van de warmtepomp dat door de koelvloeistof loopt. Wat erg belangrijk is, is het oververhitten van de vloeistof om ervoor te zorgen dat alle vloeistofdruppels zeker verdampt zijn. Anders kunnen die zeer erge schade aanrichten aan de compressor (zie verder). Meestal wordt er een platenwarmtewisselaar gebruikt als verdamper. Die zijn immers veel kleiner dan buizenwarmtewisselaars, wat een groot voordeel is als het neerkomt op het uitsparen van plaats.
Een platenwarmtewisselaar is samengesteld uit een aantal dunne, geribbelde praten die in een frame tegen elkaar aangedrukt worden. Ze zijn dan ofwel voorzien van een pakking, ofwel worden ze met hun rand aan elkaar gelast. Zo ontstaan er tussen de platen zowel even als oneven parallelle kanalen, waarbij de ene vloeistof door die eerste kanalen geleid wordt en de andere vloeistof door die tweede, oneven kanalen. Wanneer er tussen de twee vloeistoffen een temperatuurverschil bestaat, wordt er warmte door de platen heen overgedragen van de warme vloeistof, ofwel naar de koudere vloeistof.

 

De compressor

Zoals al gezegd, heeft een warmtepomp voor maar een kwart van haar verbruik energie nodig om de natuurlijke warmte uit de omgeving te verwarmen. Driekwart van de warmte zie ze nodig heeft, komt gratis uit de lucht, water of de aarde. Dat ene kwartje dat dan nog overblijft, is weldegelijk elektrische energie en wordt verbruikt door de compressor. In de koelvloeistof zit op dit moment veel warmte opgeslagen, en dat op een lage temperatuur. De compressor zorgt ervoor dat het gas aangezogen wordt en ook op een hogere druk gebracht wordt. Op die manier zal de temperatuur toenemen, wat er dan weer voor zorgt dat in de warmtepomp damp opgeslagen zit met warmte van een hoge temperatuur. De druk moet verhoogd worden van 2 bar naar 12 bar en daarvoor gebruikt men meestal een Scroll-compressor.

De Scroll-compressor heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo zijn er geen zuig- en perskleppen en is er bovendien voortdurend compressie, waardoor het verlies van druk minimaal is. Bovendien zijn de pers en de aanzuiggassen volledig van elkaar gescheiden. Een Scroll-compressor maakt weinig lawaai en zorgt dus voor weinig geluidshinder. De compressor is ook nog eens erg betrouwbaar, want er zijn weinig bewegende delen en bovendien treedt er weinig slijtage op aan de oppervlakte van de spiraal. Een nadeel is dat de Scroll-compressor niet regelbaar is en dus enkel gebruikt kan worden in kleine systemen, met maximum 20 kW compressorvermogen.

 

De condensor

Het gas zit nu in de warmtepomp, maar het moet er natuurlijk ook nog uit. Als het onder hoge druk uit de compressor ontsnapt, moet het door de condensor passeren. Daar wordt de koelvloeistof gecondenseerd en bij dat proces geeft ze haar warmte af aan een ander fluïdum. Zo wordt dat fluïdum opgewarmd. Bij die wisseling in warmte wordt opnieuw een platenwarmtewisselaar gebruikt, net zoals bij de verdamper en ook om dezelfde redenen als bij die verdamper. De condensatiewarmte van de koelvloeistof verwarmde de vloeistof en die kan nu gebruikt worden als warmtebron voor bijvoorbeeld vloerverwarming.

 

Het expansieventiel

Eens in de vloeibare fase verlaat de koelvloeistof de condensator onder erg hoge druk. Die druk moet verlaagd worden en dat gebeurt in het expansieventiel. Men verlaagt de druk meerbepaald tot op het drukniveau van de verdamper. Op die manier is de koelvloeistof klaar om aan haar cyclus te herbeginnen. Meestal wordt er een smoorkraan gebruikt omdat er geen arbeid vrijkomt.

 

Offertes voor een warmtepomp ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte uitvoering van de werken. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende installateurs